Zdravím Vás. Chystám pro Vás zajímavou novinku v oblasti osobního rozvoje. Chcete - li být o ní jako první informováni, zadejte své jméno a email ve formuláři níže. Vaše kontakty jsou u mne v bezpečí. Také nesnáším spam. Děkuji.

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Vítejte na našem webu

 

Reiki
Na úvod tohoto zamyšlení nad metodou reiki si nejprve řekneme jaká je nejčastější definice této metody:
Reiki je cestou osobního rozvoje člověka ve všech oblastech jeho života pomocí práce s univerzální kosmickou energií. Slovo „Rei“ znamená v japonštině vesmírný a „Ki“ je často překládáno jako energie. Takže Reiki je něco jako Vesmírná duchovní energie – síla, předávaná přikládáním dlaní.
Metoda Reiki vznikla díky duchovnímu úsilí japonce Mikao Usui. Tento člověk se práci na sobě věnoval po celý život. Narodil se 15. srpna 1865 ve vesnici Taniai v okrese Yamagata v prefektuře Gifu.
Víme o něm, že v mládí studoval Kiko v buddhistickém chrámu školy Tendai na hoře Kurama, severně od Kjóta. Kiko je japonská obdoba Qi gongu, tedy jedno ze cvičení na zlepšení zdravotního stavu. Při Kiko se dýcháním, pomalými pohyby a speciálními meditacemi získává zásoba vitální energie Ki, kterou lze použít také na léčení pomocí přikládání dlaní. Avšak při používání Ki k léčení někdy dochází k vyčerpání terapeuta, protože Ki je také jeho osobní energií.
Usui studoval také mimo jiné tradiční medicínu, náboženství a psychologii a celé své úsilí směřoval k otázkám duchovního rozvoje. Díky svým schopnostem byl přijat také do metafizického společenství Rei Jyutsu Kai, kde se naučil mnoho o duchovním světě a díky tomu byl schopen pochopit velikost požehnání, jež se mu později dostalo.
Díky svým osobním kontaktům se později stává úspěšným obchodníkem. V obchodě se mu dařilo až cca do roku 1914. Po období osobních ekonomických problémů se rozhodl skončit s obchodem a plně se věnovat svému duchovnímu rozvoji právě na hoře Kurama, kde studoval již v mládí.
Rozhodl se, že se zde podrobí 21dennímu půstu. Během této doby zpíval, modlil se a meditoval. Když se doba jeho pobytu na hoře blížila ke konci, bylo to někdy v březnu 1922, vstoupilo do jeho hlavy velké duchovní světlo a on zažil jistý druh osvícení – satori.
Když se to stalo, jeho vědomí se rozšířilo a on pochopil, že v jeho nitru sídlí veliká síla. Uvědomil si, že je to přesně ta síla, kterou hledal při svých předchozích studiích zde na hoře Kurama. Jeho srdce se naplnilo radostí, když si dále uvědomil, že nyní může uzdravovat i ostatní, aniž by přicházel o energii.
Usui nejprve praktikoval Reiki , jak tuto sílu nazval, na sobě a poté i na členech rodiny. V dubnu 1922 odjíždí do Tokia a zakládá „ Usui Reiki Ryoho Gakkai.“, což by se dalo přeložit jako : Společnost pro léčení pomocí Usuiho Reiki. Dále v centru Tokia zakládá kliniku, kde přednáší a praktikuje Reiki.
V roce 1923 postihlo Japonsko veliké zemětřesení a Usui a jeho žáci velmi aktivně pomáhali raněným a přeživším s návratem k normálnímu životu. V roce 1925 otevřel z důvodu velkého zájmu o Reiki Usui sensei ještě větší kliniku a zahájil turné seminářů po celém Japonsku. Jeho přáním a snem bylo totiž poskytnout možnost výuky Reiki všem zájemcům, ze všech vrstev společnosti. V roce 1926 umírá Usui na jednom ze svých turné ve Fukujamě na zástavu srdce. Pohřben je u chrámu Saihoi v Tokiu.

Usui tedy nehledal metodu jak léčil Ježíš a ani nebyl nikdy křesťanským misionářem, či učitelem na univerzitě Doshisha, jak se uvádí v některých dříve vyprávěných verzích historie Reiki. Také nejsou žádné důkazy o tom, že by Reiki pocházelo z Atlantidy, Lemurie nebo Tibetu a že jeho historie sahá tisíce let do minulosti. Není tedy pravda, že Usui sensei něco znovuobjevil. Hledal svou duchovní seberealizaci, jako tisíce lidí před ním a po něm a Reiki je také proto velký dar všem bytostem. Dle jeho vlastních slov jde o metodu úplně novou a unikátní. A to i přes to, že se svou vnější formou podobá některým starším metodám. Metody léčení pomocí přikládání dlaní je možno najít v průběhu celé historie lidstva a ve všech známých kulturách. Čím se Reiki tedy liší?
Reiki je často považována za nějakou metodu práce s energií. To je ale jen jeden z pohledů na Reiki. Mnoho zkušených praktiků a mistrů Reiki ji vnímá spíše jako informaci. Jako takový „božský kód“, jak to má být správně a v harmonii s Vesmírem, s jeho Tvůrčí silou, nebo s Bohem, chcete-li. Reiki se ani jako energie nechová. Nikam neteče a nelze ji vůlí někam „nalít“ víc či míň. Jako by měla svou vlastní inteligenci a vědomost o potřebách příjemce. Je univerzální, nemá tedy žádnou polaritu. Studenému pomůže ohřát se a horkému ochladit.
Jediné, co nositel Reiki schopnosti může ovlivnit, je cíl, na který pomocí Reiki působí. Může zvolit tu část světa, na kterou bude harmonicky působeno. Reiki potom upraví činnost této částečky Života tak, aby byla v souladu s pravými zájmy všech zúčastněných. Proto nelze u Reiki očekávat nějaký konkrétní výsledek v nějakém daném čase. Protože Reiki vždy působí na příčiny nerovnováhy, nikdy se nedá přesně odhadnout, kdy a jak se odstraní všechny následky. Zní to zpočátku složitě, ale je to právě ukázka dokonalosti této metody. Přes všechny tyto vlastnosti, nebo právě pro ně, je Reiki velmi efektivní v řešení problémů na duchovní, ale i na psychické a fyzické úrovni. Působí vždy celistvě!
Proto jsou mnohdy k smíchu nynější „reformátoři“ Reiki a vynálezci nových stylů reiki, kteří tvrdí, že vymysleli ještě účinnější a silnější Reiki. Většinou jen smícháním několika duchovních tradic dohromady a nalepením na původní systém. Je to jako opravovat Boha. Lidské Ego si asi vždy najde cestičku, jak se prosadit.
Co tedy k Reiki potřebujeme? V podstatě nic. Předává ho Reiki mistr formou tzv. zasvěcení, nebo naladění, které otevře v každém bez výjimky schopnost s Reiki pracovat. Potom už jen přiložit dlaně na to, co chceme harmonizovat, nebo léčit. Reiki je nesmírně jednoduché a účinné. Reiki je nediagnostická metoda, nezajímá se tak o nemoc, ale spíše o posílení toho zdravého v organismu. Reiki při svém působení řídí a spolupracuje s vitálními energiemi příjemcova organismu a dává je do pořádku. Tím dochází k vyřešení problémů. Co je však již bez života, Reiki nemůže oživit.
Vzhledem k tomu, že se Reiki dostalo mezi většinu praktiků v již upravené a mnohdy zkomolené formě, panuje ve formách a obsahu výuky Reiki velký rozdíl. Mnohdy se principy a pravá podstata Reiki nahradila jen prázdným rituálem, bez znalostí významu. Nebo „přílišná“ jednoduchost formy Reiki vedla k „lidové tvorbě“ mnohých mistrů a ke vzniku stovek stylů s různými názvy i obsahem. Nový zájemce o Reiki musí být nutně zmaten a někdy jej to od studia této úžasné a krásné Cesty přímo odradí.
Mudrcové minulosti znali asi již dávno tento problém a zanechali nám zde odlesk své moudrosti :

Tao te ťing : 12. kapitola
Změť pěti barev oslepuje oko,
změť pěti tónů ohlušuje ucho,
změť pěti chutí otupuje ústa.
Honba a prudký cval
rozněcují lidská srdce.
Vzácné a drahé věci
zavádějí člověka na scestí.

To je, proč moudrý
je soustředěn na to, co je v jeho nitru,
nikoli na to, co postřehují jeho smysly.
Podržuje jedno a odmítá druhé…
41. kapitola
Slyší-li vynikající učenec o tao,
snaží se ze všech sil je následovat.
Slyší-li průměrný vzdělanec mluvit o tao,
občas je zachovává, občas o ně nedbá.
Slyší-li polovzdělanec mluvit o tao,
dá se do hlasitého smíchu.

Kdyby však tao nebylo vysmíváno,
ani by to nemohlo být opravdové tao.
Proto se praví v mudrosloví:
Tao ve svém jasu zdá se temné,
ve svém postupu zdá se ustupovat,
ve své prostotě zdá se podružné.
Proto tak trochu závěrem tohoto článku přeji každému hledajícímu, aby měl možnost se setkat se sílou a harmonií působení Reiki na své zdraví, své vztahy, své blízké a své duchovní hledání. Reiki vždy ideálně podpoří každou činnost vedoucí k rozvoji života a plného vědomí, proto je vnímána jako velká podpora ve všech metodách přírodní léčby a duchovního snažení.
Učitel Reiki sw. Bodhi Ankur (Jiří Habarta)